TANZANYA

Ülke Profili

Nüfus
:
49,2 milyon kişi (2012)
Yüzölçümü
:
883.749 km2
Başkent
:
Dodoma; siyasi başkent (nüfus 196.000)
Dar es Salaam; ticari başkent (nüfus 3.589.000)
Kişi Başına Düşen Milli Gelir
:
1.548 Dolar (2012 tahmini)
Büyüme Oranı
:
% 6,8 (2012 tahmini)
Döviz Kuru (2012 yıl sonu)
:
TSh:ABD$=1.578
Başlıca Şehirler
:
Mwanza (672.000), Dar es Salaam (3.589.000), Mbeya (352.000), Tanga (260.000)
Telefon Kodu
:
+255
TANZANYA SEKTÖRLER

Tarım sektörü gayri safi yurtiçi hasılanın sadece yaklaşık % 27’sini oluşturmakla birlikte, ülke ağırlıklı olarak tarıma bağlıdır. Tarım sektörü önemli ölçüde ailelerin kendi ihtiyaçları için veya ticari amaçlı üretim yaptıkları küçük işletmelerden oluşmaktadır. Ülkede sanayi, inşaat, madencilik ve imalat alt sektörlerindeki gelişmelere bağlı olarak, yüksek petol fiyatları ve zayıf enerji ve ulaştırma altyapısından kaynaklanan problemlere rağmen, son 10 yılda ortalama % 10 oranında büyümüştür. Reel GSYİH 2012 yılında % 6,8 oranında büyümüştür. 2013 ve 2014 yıllarında reel GSYİH'nın sırasıyla % 7,1 ve % 7,2 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Tarım ve Hayvancılık

Tarım sektörü gayri safi yurtiçi hâsılanın sadece yaklaşık % 27’sini oluşturmakla birlikte, ülke ağırlıklı olarak tarıma bağlıdır. Tarım sektörü önemli ölçüde ailelerin kendi ihtiyaçları için veya ticari amaçlı üretim yaptıkları küçük işletmelerden oluşmaktadır. Çalışan nüfusun % 77’si tarımda istihdam edilmektedir. Tarımsal ürünler büyük oranda ham olarak veya yarı işlenmiş olarak ihraç edilmekte ve tarım ihracatı toplam ihracatın % 22’sini oluşturmaktadır.
 
Tarım sektörü büyük oranda emek yoğun bir yapıya sahiptir. Tarımsal üretim büyük ölçüde hava koşullarına bağlıdır. Ülkede büyük miktarda işlenmeyen araziler mevcut olup, tarımsal işletmelerin çoğunluğunu ortalama 0,9 ile 3 hektar arazi işleyen küçük aile işletmeleri oluşturmaktadır. Ülkede hububat arazilerinin yaklaşık % 70’i elle, % 20’si hayvan gücüyle ve geri kalan % 10’u traktörle işlenmektedir ve üretim büyük oranda yağmura bağlıdır.
 
Tanzanya’daki gıda üretimi büyük oranda küçük çiftliklere/çiftçilere ve yağmura bağlıdır. Düzensiz yağmurlar nedeniyle, ülkede nerdeyse her yıl gıda açığı yaşanmaktadır. Mahsul verimi, gübre, tohum gibi yetersiz ve kalitesiz tarımsal girdi eksikliği ve sık sık ortaya çıkan zararlı böcekler nedeniyle düşüktür. Ulaşım alt yapısının zayıf olması nedeniyle gıda üretimi olan bölgelerden gıda ihtiyacı olan bölgelere dağıtım yapılamamaktadır. Bu da fiyat baskısını artırmaktadır.
 
Ülkede üretilen başlıca ürünler, kahve, çay, kaju, sisal, pamuk, tütün ve şekerdir. Ayrıca, önemli miktarda subtropikal meyve ve sebze, et, süt ürünleri, yer fıstığı, vanilya, karabiber ve diğer baharatlar üretilmektedir. Öte yandan, ülkede kesme çiçek üretimine uygun bir iklime ve toprağa sahip olan Arusha ve Kilimanjaro bölgelerinde kesme çiçek üretimi gerçekleştirilmektedir. Bölgedeki en fazla ekilebilir toprağa sahip olan Tanzanya’da kesme çiçek sektörü en hızlı büyüme gösteren sektörlerden birisidir. Kesme çiçeklerin % 75-80’i Hollanda’ya, geri kalan miktar ise Norveç, Almanya ve İngiltere’ye ihraç edilmektedir. Kesme çiçek sektöründe çok sayıda başta Hollandalı olmak üzere Avrupalı yatırımcıların yatırımları bulunmaktadır.
 
Tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu ham olarak ihraç edilmektedir. Bu nedenle, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik önemli yatırım fırsatları bulunmaktadır. Az gelişmiş ülkeler statüsünde bulunan Tanzanya menşeli tüm ürünlere Silahlar Hariç Her Şey (Everything But Arms-EBA) düzenlemesi kapsamında Avrupa Birliği pazarına sıfır vergi ile ve hiçbir miktar kısıtlaması olmaksızın giriş imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, AGOA- African Growth and Opportunity Act kapsamında Tanzanya menşeli çoğu tarım, tekstil ve hazır giyim ürünleri ABD’ye gümrüksüz ve miktar sınırlamasına tabii olmaksızın ihraç edilebilmektedir.
 
Tanzanya, yıllık 50 bin ton kahve üretimi ile Afrika’nın en büyük 4. kahve ürecisidir. Tanzanya Kahve Kurulu (Tanzania Coffee Board-TCB) 6 bölgeyi daha kahve üretim alanı olarak belirlenmesini planlamaktadır. Ülkede, 2020 yılında 10 milyon ton kahve üretimi hedeflenmektedir.
 
Hayvancılık sektörü GSYİH’nın yaklaşık % 4’ünü oluşturmaktadır. Hayvansal üretimin yaklaşık % 99’u geleneksel küçük işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Ülkede hayvansal üretimde sığır üretimi ilk sırayı almaktadır. Üretimin büyük bölümü iç piyasada tüketilmektedir. İhraç edilen belli başlı hayvansal ürünler içinde canlı hayvan ve hayvan derileri yer almaktadır. Bununla birlikte hayvancılık ticari faaliyetten daha çok ailelerin ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
 
Tanzanya, hayvancılık yönünden bölgenin en önemli ülkelerinden birisidir. Tanzanya sığır üretimi bakımından Etiyopya (31 milyon) ve Sudan’ın (30 milyon) ardından Afrika’da 3. sırada yer almaktadır. Ülkede, 18,5 milyon sığır, 13,1 milyon keçi, 3,6 milyon koyun ve 30 milyon yerli kümes hayvanı bulunmaktadır. 88,6 milyon hektarlık toprakların 60 milyon hektarlık bölümü hayvancılığa uygun çiftliklerden oluşmaktadır. 
Sanayi

Ülkede sanayi, yüksek petrol fiyatları ve zayıf enerji ve ulaştırma altyapısından kaynaklanan problemlere rağmen, son 10 yılda ortalama % 10 oranında büyüme göstermiştir. 
Yüksek enerji fiyatları ve elektik kesintileri genel olarak tüm sanayi sektörünü olumsuz yönde etkilemekte ve genel ekonominin büyümesindeki en büyük engellerin başında gelmektedir. Ülkede sanayi sektörünün büyük bölümü Darüsselam’da yoğunlaşmıştır. Tanzanya’da imalat sanayi daha ziyade yerel tarımsal ürünlerin işlenmesine dayanmaktadır. Sanayi sektörü, gıda tekstil, hazır giyim, deri, ayakkabı, mobilya, ahşap ürünleri gibi basit tüketim ürünlerinin üretiminde yoğunlaşmıştır.
 
Ticaret ve yatırım politikalarının liberalleştirilmesi neticesinde yerli üretim ithal edilen ürünlerin rekabetinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebeple, yerli ürünlerin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik bir dizi önlemler alınmaktadır.
 
Tanzanya’da gündemdeki “Sürdürülebilir Sanayi Geliştirme Politikası” nın ana hedefi ülkede sanayinin geliştirilmesi ve 21. yüzyılın ilk çeyreği itibariyle sanayinin GSYİH’ye % 40 katkı yapacak seviyeye gelmesidir.
Madencilik

Tanzanya’da büyük miktarda ve ticari olarak kullanılabilir maden kaynakları mevcuttur. 1999 yılında Madencilik kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren, ülkede aktif olarak maden ve mineral arama faaliyetleri sürmekte olup 50 küresel ve 250 yerli firma maden arama hakkını elde etmiştir. Maden arama lisanslarının büyük çoğunluğu altın konusundadır. Diğer lisanslar ana metaller, demir cevheri, nikel, endüstriyel mineraller ve kıymetli madenler konusundadır. Ülke ayrıca sadece bu ülkede çıkarılan tanzanit adlı değerli taşlarıyla da ünlüdür. Madenler, İngiliz, Kanadalı ve Alman şirketler tarafından işletilmektedir. Tanzanya'nın maden rezervlerinin yaklaşık yarısının altın rezervlerinden oluştuğu ifade edilmektedir. 
 
Tanzanya Sahra-altı ülkeler içinde Mali, Gana ve Güney Afrika’dan sonra en büyük altın üreticisidir. Altın ihracatı toplam maden ihracatının % 85’inden fazlasını oluşturmaktadır. Diğer önemli madenler içinde elmas ve başta tanzanit olmak üzere değerli taşlar yer almaktadır.
 
Madencilik sektörü ülkede istihdam yaratan başlıca sektörlerden birisidir. En önemli madenler, altın, elmas, kömür, demir ve doğal gazdır. Ülkede Buzwagi altın madeninin faaliyete başlamasıyla ülkenin altın ihracatı % 31 artmıştır. Söz konusu altın madeni Kanada merkezli dünyanın en büyük altın madeni şirketi olan Barrick Gold Corporation’nın iştiraklerinden olan African Barrick Gold tarafından işletilmektedir.
 
African Barrick Gold, AngloGold Ashanti Limited ve Resolute Mining Limited ülkede maden aramada aktif olarak faaliyet gösteren başlıca küresel şirketlerdir. Güney Afrika Merkezli AngloGold Ashanti Limited ülkenin en büyük altın madenlerinden birisi olan Geita Gold altın madenini işletmektedir.
 
Tanzanya’daki başlıca altın madenleri aşağıda yer almaktadır;
• Golden Pride in Nzega 2,8 m onz., 1998 yılından beri faaliyet göstermektedir
• Geita Gold Mine 20 m. onz., 2001 yılından itibaren faaliyet göstermektedir
• Bulyanhulu Gold Mine 14,6 onz., 2000 yılından itibaren faaliyet göstermektedir
• Buzwagi Gold Mine 2010 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır
• North Mara Altın Madeni 4,1 m.onz, 2001 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.
• Tulawaka Mine 1,7 M. onz., 2005 yılından itibaren faaliyete başlamıştır.
 
Williamson Diamond Mine, Mwadui şehrinde 1940 yılından itibaren elmas üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Tanzanyalı El Hilal Minerals Ltd. şirketi Mwadui şehrinde elmas üretimi gerçekleştirmektedir.
 
Ülkede, maden arama ve çıkarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, iş, inşaat ve maden makineleri ile bunların yedek parçalarına yönelik önemli bir pazar bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tamamına yakını ithalatla karşılanmaktadır. Ayrıca, bu ürünlerin tamamına yakınına uygulanan gümrük vergisi “0”dır.
 
Tanzanya’da, ticari olarak üretilebilen Songo Songo 42,5 milyar m³ ve Mnazi Koyunda ise 56,6 milyar m³ doğalgaz rezervleri bulunmaktadır. Diğer taraftan ülkenin kıyı şeridinde ve civar adalarda doğal gaz rezervleri tespit edilmiştir. Mevcut doğal gaz üretimi talebi karşılayamamaktadır.
İnşaat

İnşaat sektörü, son yıllarda en fazla büyüme gösteren sektörlerin başında yer almaktadır. İnşaat sektöründeki büyüme, altyapı ve yeni konut projelerinden kaynaklanmaktadır. Hükümet, kamu-özel sektör ortaklığıyla şehirlerdeki işyeri ve konut projeleri, büyük şehirlerdeki konut açığını gidermek için uydu şehirler, kamu çalışanları için lojmanlar, İhracat İşleme Bölgeleri (Export Processing Zones) ve Sanayi Parklarına ilişkin projeler geliştirmektedir. Bu çerçevede, inşaat malzemelerine olan talep artmaktadır. 
 
2009 yılında % 7,5 büyüyen inşaat sektörü, 2010 yılında % 10,2 büyüme göstermiştir. İnşaat sektöründeki büyüme daha çok bağış kaynaklı altyapı projeleri (yol inşaatı ve enerji projeleri), büyük şehirlerdeki konut ve ticari işyeri inşaatları ve sulama sistemlerinin inşaatından kaynaklanmaktadır.
 
Tanzanya’da altyapı açısından hemen her alanda yatırım imkanları bulunmaktadır. Türk inşaat sektörü açısından özellikle konut, alışveriş merkezleri, kongre ve konferans merkezleri ile yol ve köprü inşasına yönelik iş imkanları mevcuttur.
 
Tanzanya “Müteahhitler Tescil Kurulu (Contractors Registration Board)” yetkilileri yaklaşık 40 kişilik bir heyetle 19-26 Eylül 2010 tarihlerinde ülkemize (İstanbul) bir çalışma ziyareti düzenleyerek TOKİ, DEİK ve TUSKON ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan, ülkemizdeki TOKİ benzeri bir kurum olan Tanzanya Ulusal Konut Kurumu (National Housing Corporation) yetkilileri, DEİK / Türk-Afrika İş Konseyi tarafından 20 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen toplantı ve Türk firmaları ile ikili görüşmelere katılım sağlamışlardır.
 
Tanzanya inşaat sektörü, altyapı projelerindeki artış ve büyük konut açığı nedeniyle artan konut inşaatları nedeniyle son yıllarda % 12-15 büyümüştür. Toplamda 3 milyon konut açığı bulunan ülkede yıllık acilen 200 bin konut inşaatı talebi bulunmaktadır. Artan konut açığı nedeniyle, inşaat malzemelerine olan talep artmaktadır. Ayrıca, bazıları uluslararası kurumlar bazıları ise hükümet tarafından finansmanı sağlanan havaalanı yenilemeleri olmak üzere çok sayıda altyapı projesi bulunmaktadır. İnşaat sektöründeki büyümede özellikle karayollarında ve enerji sektörlerinde yardımlarla finanse edilen altyapı harcamaları ile büyük şehirlerdeki ticari ve konut amaçlı inşaat harcamalarının etkili olacağı düşünülmektedir.
 
Zayıf ulaştırma ve enerji altyapısı daha yüksek bir ekonomik büyümeyi, ülkede faaliyet gösteren firmaları ve yeni yatırımları engellemektedir. Bu durumun farkında olan hükümet son yıllarda hibelerin de yardımıyla alt yapı harcamalarını büyük oranda artırmıştır.
 
Artan inşaat faaliyetleri kapsamında çimento talebi artmaktadır. Kişi başı çimento tüketiminin yıllık 50 kg olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede, yıllık toplam 3 milyon ton çimento üretimi gerçekleştiren 3 adet üretici bulunmaktadır. Almanya merkezli Heidelberg çimento şirketinin büyük hisseye) sahip olduğu Tanzanya Portland Çimento Fabrikası (Tanzania Portland Cement Company – TPCC, www.heidelbergcement.com/africa/en/twigacement/home.htm) yıllık 1,4 milyon ton üretimle ülkedeki en büyük çimento fabrikasıdır. TPCC’nin % 69,3’ü Heidelberg çimento şirketine, % 30,7’si ise Darülselam Borsasında işlem görmektedir. TPCC, pazarın % 40-45’ine sahiptir. Fransız Lafrage Grubu, 2001 yılında, çimento üreticisi Mbeya Cement Company Limited şirketini satın alarak 10 yıldır ülkede faaliyet göstermiştir. Bahse konu şirketin % 65’i Lafrage, % 25’i hükümete ve % 10’u ise Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumuna aittir. Mbeya Cement Company Limited, yıllık yaklaşık 35 milyon ton üretimle ülkenin toplam üretimin % 11,6’sını gerçekleştirmektedir. Ülkede faaliyet gösteren diğer çimento firması ise büyük hissesinin Güney Afrikalı AfriSam Gurubunun (www.afrisam.co.za) sahip olduğu ve yıllık 1,25 milyon ton üretim gerçekleştiren Tanga Cement Company isimli şirkettir. Bununla birlikte, pazardaki artan talep ve çimento üretiminde kullanılan kireçtaşı ve alçının çok miktarda bulunması nedeniyle çok sayıda yatırımcının çimento yatırımı planladıkları tahmin edilmektedir. Trademap verilerine göre Tanzanya’nın çimento ithalatı, 2011 yılında bir önceki yıla göre % 33 artış göstererek 71 milyon dolara yükselmiştir.
 
Tanzanya’nın Darüsselam, Tanga ve Mtwara limanları, denize kıyısı olmayan komşu ülkeler Uganda, Brundi, Ruanda, Zambiya, Malavi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ticareti açısından büyük önem arz etmektedir. Brundi’ye giden yüklerin % 97’si, Ruanda’ya giden yüklerin % 57’si ve Ruanda’nın ihracatının % 67’si Dar ül selam limanı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Darüsselam limanını Brundi ve Ruanda’ya bağlayacak bir demiryolu projesi üzerinde çalışılmaktadır. Bahse konu projeye Demokratik Kongo Cumhuriyetinin de katılması için Tanzanya hükümeti çaba içerisindedir. Söz konusu projenin 3,5 ila 5,3 milyar dolara mal olacağı tahmin edilmektedir. 
Turizm

Turizm sektörü bu yüzyılın başından bu yana hızlı bir şekilde gelişmiş ve altın madenciliğinden sonra ülkenin en büyük ikinci döviz kaynağı olmuştur. Diğer taraftan, turizm % 18 payla tarım sektöründen sonra GSYİH’ya en fazla katkı sağlayan ikinci sektördür. Bununla birlikte turizm sektörü de global krizden etkilenmiş ve kriz gelen turist sayısının azalmasına yol açmıştır.
 
Tanzanya çok merkezli bir turizm ülkesi olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Gittikçe artan sayıda uluslararası seyahat şirketleri ülkenin milli parklarında, av sahalarında ve ormanlarında safariler ve Kilimanjaro dağına ve Zanzibar’ın “Baharat Adası”na gezilerden oluşan turları müşterilerine sunmaktadırlar. Turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak istihdam edilenlerin oranı toplam istihdamın % 7,1’ini oluşturmaktadır.
 
Tanzanya’yı 2008 yılında 770.336 turist ziyaret etmiştir. Küresel ekonomik kriz nedeniyle turist sayısı 2009 yılında % 7,3 azalarak 714.367’ye gerilemiştir. Ülke yıllık 1 milyar doların üzerinde turizm geliri elde etmektedir. 2009 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla göre % 3 azalarak 1.162 milyon dolara düşmüştür. 2010 yılında ise turizm gelirleri 1.250 milyon dolara yükselmiştir.
 
Ülkede 12 milli park ve 15 av sahası bulunmaktadır. Bu sahalardan Kenya sınırındaki hariç diğerleri işletilmemektedir. Ülkede bu konularda gelişme için büyük bir potansiyel mevcuttur. Ngogoro koruma alanı, Serengeti milli parkı ve Seleous av alanı UNESCO dünya mirası listesinde yer almıştır.
Ulaştırma ve Telekomünikasyon

Nüfusun önemli bir bölümünün doğu sahili ve kuzey sınırı boyunca yer alması, böylesine büyük bir ülkede ulaşım ve komünikasyon açısından ciddi problemler çıkarmaktadır. Ayrıca altyapıda yetersiz yatırım düzeyi durumu daha da kötüleştirmektedir. Zayıf ulaştırma ve enerji altyapısı daha yüksek bir ekonomik büyümeyi, ülkede faaliyet gösteren firmaları ve yeni yatırımları engellemektedir. Bu durumun farkında olan hükümet son yıllarda hibelerin de yardımıyla alt yapı harcamalarını büyük oranda artırmıştır. Ülkede iki ana demiryolu sistemi vardır. Birinci hattın uzunluğu 2,600 km. olup, Dar es Salaam’ı orta ve kuzey bölgelerle birleştirmektedir. İkinci hat ise Dar es Salaam ile Kapiri Mposhi (Zambiya) arasında olup uzunluğu 1.860 km.’dir. Ülkedeki karayollarının durumu da diğer ulaşım altyapısı gibi yetersiz durumdadır. Mevcut yolların tamir edilmesi ve iyileştirilmesi için yatırım gerekli olup ülkenin 10.300 km. olan ana karayolu ağının % 70’inin iyileştirilmesi ve 3.000 km. yeni ana yol yapılmasını içeren bir entegre karayolu projesine başlanmış bulunulmaktadır. Tanzanya’nın en önemli limanı Dar es Salaam’da bulunmaktadır. Ülkenin dış ticaretinin % 75’inde bu liman kullanılmaktadır. Ülkedeki diğer büyük limanlar Mtwara, Tanga ve Zanzibar’da yer almaktadır. Dar es Salaam limanında kronik bir yoğunluk olup, bir yükün transit edilmesi ortalama 23 gün almaktadır. Hükümet bu sürenin 10 güne indirilmesi yönünde bir hedef belirlemiştir ancak bu hedefe ulaşmak için bir süre tespit etmemiştir. Eğer ülke Doğu Afrika’daki büyük tüketici kitlesine hizmet etmeyi hedefliyorsa köprü görevini üstlenebilecek  aşırı yoğun limanlarının iyileştirilmesi için bir çözüm bulmak zorundadır. Tanzanya’da üç uluslararası hava limanı (Dar es Salaam, Klimanjaro va Zanzibar) ve 21 küçük havaalanı bulunmaktadır. İç hatlarda hava taşımacılığındaki monopolün 1992 ylında kaldırılmasından sonra son yıllarda hava taşımacılığında firma sayısı süratle artmıştır.Ülkede mobil telefon sektöründe büyük bir rekabet yaşanmakta olup, 10 civarında hizmet sağlayıcı firma faaliyet göstermektedir. Sektördeki rekabet, verilen hizmetlerin hem çeşitlenmesini hem de ucuzlamasını sağlamıştır. Ülkede 1.000 kişi başına düşen sabit hat sayısı 4.2 olup,  mobil telefonların yaygınlaşmasıyla sabit hatlara olan talep düşmüş bulunmaktadır. Ülkede internet hizmetleri oldukça sınırlı, internet hızı da çok düşüktür.
Enerji

Milli elektrik şebekesi, yağmur yağışına bağımlı olan hidroelektrik enerjisine dayalı olduğundan Tanzanya’nın elektrik üretimi değişkendir. Hidroelektrik üretimi ülkedeki toplam enerji üretiminin 2/3’nü oluşturmaktadır. Ülkede son yıllarda hüküm süren kuraklık sonucu su seviyesinin çok düşmesi nedeniyle Tanzanya ciddi bir elektrik açığı ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, madencilik şirketlerinden enerji ihtiyacını giderecek farklı seçeneklere, özellikle doğal gazla çalışan jeneratörlere, yönelik önemli bir talep bulunmaktadır. Bu çerçevede, rüzgâr ve güneş enerjisi elektrik talebini karşılamak için önemli yatırım alanları oluğu düşünülmektedir. 
 
Ülkedeki elektrik talebi yıllık ortalama % 10-15 artmaktadır. Yaşanan kuraklık ve su seviyesinin düşmesiyle toplam ihtiyaçtaki yerli üretimin payının ciddi oranda azaldığı tahmin edilmektedir. Nüfusun sadece % 13’ü elektrik kullanabilmektedir. Varlıklı hanehalklarının ¾ ü elektrik hizmetini kullanabilmekte, toplamın % 80’ini oluşturan yoksul hanehalklarının ise nerdeyse tamamı elektrik hizmetinden yararlanmamaktadır. 
Bankacılık

Merkez Bankası görevini Bank of Tanzania (BoT) üstlenmiştir. Tüm ticari bankaların ve döviz bürolarının düzenlemelerini BoT yapmaktadır. Darüsselam Menkul Kıymetler Borsası (DSE) Mart 1998’de açılmıştır. Ancak, yavaşça borsaya dahil olan firmalar artsa da hala küçük bir borsadır. 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle yabancıların borsaya girmelerine izin verilmiştir. Tanzanya’da hâlihazırda 28 ticari banka faaliyet göstermektedir.

Reklam
En Çok Okunan
Güneş santralleri sektörünün dünya ... Mehmet Uğut / GENYA ... Sun Yue: Etiyopya su ve güneş kayna... Yeni küresel inovasyon fonu, Afrika... Kosgeb 4. İnovatif Kobi Ödülleri... Yeryüzündeki Yalancı Cennet: Maurit... İmalat, büyümeyi sürdürülebilir hal... Airtel Ghana ağ hizmetlerini genişl...
Reklam
Reklam
Sosyal Medya


© Copyright 2013 African Business Life
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan şirket sorumlu tutulamaz.Tüm Hakları Ferm Ajans Ltd.Şti. ' ye aittir.